Dokumentacje rejestracyjne eksploatacyjne uzgodnieniowe UDT - SUWPOL - URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE, CZĘŚCI , PRZEGLĄDY I KONSERWACJE, UDT

Przejdź do treści

Menu główne:Ponadto wykonujemy dokumentacje pod Urząd Dozoru Technicznego w Polsce


1. Dokumentacje rejestracyjne UDT dla urządzeń takich jak :
np.
 • suwnice (natorowe, podwieszane, lekkie typu KBK)
 • suwnice mobilne
 • dźwigniki przemysłowe (samochodowe, nożycowe stołowe)
 • wciągniki łańcuchowe,
 • wciągarki linowe,
 • żurawie słupowe warsztatowe
 • żurawie przyścienne (naścienne)
 • żurawie mobilne


2. Dokumentacje eksploatacjne dla UDT (np. po zmianie lokalizacji urządzenia, po modernizacji, po naprawie, po skróceniu toru jazdy) dla urządzeń takich jak :
np.
 • suwnice (natorowe, podwieszane, lekkie typu KBK)
 • suwnice mobilne
 • dźwigniki przemysłowe (samochodowe, nożycowe stołowe)
 • wciągniki łańcuchowe,
 • wciągarki linowe,
 • żurawie słupowe warsztatowe
 • żurawie przyścienne (naścienne)
 • żurawie mobilne

3. Dokumentacje uzgodnieniowe UDT (np. po modernizacji - zmianie sterowania na radiowe, po zmianie parametru prędkości, po montażu osprzętu dodatkowego itp. po montażu zabezpieczeń np. stycznika głównego itp.) dla urządzeń takich jak :
np.
 • suwnice (natorowe, podwieszane, lekkie typu KBK)
 • suwnice mobilne
 • dźwigniki przemysłowe (samochodowe, nożycowe stołowe)
 • wciągniki łańcuchowe,
 • wciągarki linowe,
 • żurawie słupowe warsztatowe
 • żurawie przyścienne (naścienne)
 • żurawie mobilne

4. OBLICZENIA RESURS (DESIGN LIFE ANALYSIS)  - parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym
okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.
Urządzenia dźwignicowe transportu bliskiego projektowane są względem założonego okresu eksploatacji, który wyrażony jest liczbą cykli pracy dla konstrukcji nośnej oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów. W urządzeniach dźwignicowych zwyczajowo spotyka się grupy natężenia pracy, które definiowane są poprzez klasę obciążenia oraz klasę wykorzystania dźwignicy. Przekroczenie granic projektowych oznacza większe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii mechanizmów jazdy, mechanizmów podnoszenia lub elementów konstrukcji. Raport dotyczący określenia resursu*, zawiera informacje o obecnym stanie wykorzystania oraz pozostałym okresie użytkowania konstrukcji urządzenia dźwignicowego i jego komponentów.

5.      Wykonanie:
 •    obliczeń zderzaków (odbojnic) dla suwnic, wciągników, wciągarek, żurawii słupowych warsztatowych
 •    pomiarów geodezyjnych torów jezdnych suwnic natorowych oraz podwieszanych,
 •   dopuszczenia inspektora budowlanego konstrukcji stalowych wsporczych, podestów technologicznych, żurawii słupowych, wciągników, wciągarek, suwnic.
SUWPOL Printerest
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego